Strever du i et forstyrret marked ?

Forsvinner dine kunder mens inntektene synker og utgiftene vedvarer? Kanskje står noen ansatte uten oppgaver ? Påvirker forbrukertrender, delingsøkonomi, globaliseringen eller fall i oljeprisen din virksomhet ?

Forhåpentligvis, som den beste av speidere, er du vel beredt for dette kvartalet, det kommende halvår eller inneværende regnskapsår. Eller kanskje ikke.

Hva med verre, er du forberedt på verre ? På eventuelle mer langsiktige utfordringer?

Den fjerde industrielle revolusjon eller World Economic Forums vurdering av de fremste globale risikoer, disse tilsynelatende fjerne, diffuse temaene,  er kanskje ikke i dine tanker.  Kan du forestille deg at disse skulle kunne ha noen innvirkning på ditt liv de kommende årene ?  Innvirkning på deg, din jobb, samfunnet, venner, familie eller fremtidige barnebarn ?

Det kan være vanskelig å se for seg og forstå et større bilde, enda mer så den ukjente fremtiden. Jeg har gjort et ydmykt forsøk på nettopp det.  Det er mitt håp at dette forsøket kan gi deg noe i form av litt videre perspektiv og noe å fundere på.

Kan det hende du har en slags dyrisk utfordring i hagen din ?

Du kan vel knapt forestille deg en svart svane som lander i dammen, men du kan kanskje skimte glimt av en elefant i hagerommet. Hva med det grå neshornet lenger nede i gaten?

Svanen er den sjeldne, usannsynlige katastrofen som vi definitivt ikke er forberedt på. Hva gjelder Elefanten så ser jeg den jo men la oss ikke snakke om den er du snill !  Det Grå Neshornet er imidlertid så vanskelig å få øye på, og når vi gjør det er det for sent, og så mye verre enn synet av en rasende frittløpende okse.  Det Grå Neshornet er høyst sannsynlig og vil ha en stor innvirkning, allikevel neglisjerer vi det så lenge vi ikke ser dets horn eller grå støvvirvler som varsler dets ankomst.

Forresten, et par svarte svaner hadde tilhold i parkdammen utenfor vår tidligere leilighet utenfor Brussel, så jeg vet at de finnes !  Nå har vi selv nærmest en liten dyrehage hjemme: to  selvstendige skogskatter,  tre ender som mellomlander hos oss et par uker hver vår,  for ikke å glemme våre glade bier, produsenter av søt gylden honning !  I fjor døde imidlertid med unntak av én alle våre frosker, karper og gullfisk.  Vi fant aldri ut av årsaken men det skyldtes nok kvelning av oksygenmangel forårsaket av svikt i luftpumpeteknologien.  Vi har også en ‘romelefant’ i nærheten, i tilfelle du lurte.

Hvilken dyrehage skriver jeg egentlig om ?

Dyrehagen jeg henviser til er  symbolsk og  består av:

 • Den fjerde industrielle revolusjon
 • Verdensomspennende farer som vekker den høyeste bekymring hos World Economic Forum
 • De ytterste konsekvensene av disse
 • Mulige avbøtende tiltak
 • Bevisstheten, viljen og evnen hver og en av oss kan frembringe til å gjøre noe med svaner, elefanter eller grå neshorn
 • Samt disse husdyrene som inngår i min familie og vårt hjemlige økosystem -for dette lille snev av ekthet og jordnært perspektiv !

Ta følgende i betraktning:

Den fjerde industrielle revolusjon

‘Vi kan ikke nærme oss den fjerde industrielle revolusjon på tilsvarende måte som vi har gjort tidligere.  Det er av en annen karakter og krever en annerledes tankegang’ skriver Dr. Tor Wallin Andreassen, professor i tjenesteinnovasjon og leder av Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole.

I motsetning til de tre første, er den fjerde industrielle revolusjon preget av en blanding av teknologier som visker ut grensene mellom det fysiske, digitale og biologiske sfærer.  Endringshastigheten er stadig akselererende.  Ny teknologi påvirker kraftig eksisterende virksomheter .  Noen eksempler på dette er delingsøkonomimodeller som Airbnb, Über og Coursera.

Ikke bare påvirker dette vår handel, det virker også inn på oss som mennesker - hva vi gjør og hvem vi definerer oss selv å være.  Denne revolusjonen er ikke noe som skjer uavhengig av oss eller vår vilje.  Vi har alle et ansvar for den retning utviklingen vil ta.  Teknologi er et verktøy, ikke en mester eller et mål !

La meg sitere Klaus Schwab, grunnlegger av og styreleder i World Economic Forum: 'Til syvende og sist koker det hele ned til mennesker og verdier.  Vi trenger å forme en fremtid som fungerer for oss alle ved å sette menneskene først og myndiggjøre dem.  I sin mest pessimistiske, umenneskeliggjorte form, kan den fjerde industrielle revolusjon faktisk ha potensial til å ‘robotisere’ menneskeheten og dermed frata oss vårt hjerte og sjel.  Men som et tillegg til menneskenaturens beste egenskaper - kreativitet, empati, forvalteransvar - kan den også løfte menneskeheten inn i en ny kollektiv og moralsk bevissthet på grunnlag av en felles skjebneforståelse.  Det påhviler oss alle å sørge for at det sistnevnte får råde'.

... ‘den kan også løfte menneskeheten inn i en ny kollektiv og moralsk bevissthet på grunnlag av en felles skjebneforståelse’. Hold litt på den tanken !

De mest bekymringsfulle verdensomspennende farer, 2016

Figuren nedenfor viser de viktigste globale farer de nærmeste månedene og år, utfra World Economic Forums perspektiv i januar 2016.

Ser man litt nærmere er det lett å se at farene kan samles i 3 kategorier:

 • Resultater av overforbruk
 • Resultater av hva jeg rett og slett velger å kalle sosial "dekonstruksjon"
 • Resultater av TAAG-forretningsmodeller, hvor TAAG står for  Technology as a Goal eller "Verktøy som Mål".  Teknologisk avgudsdyrkelse er en annen benevnelse som dukker opp hos meg

Vi kan vurdere å kombinere dette med:

 • Dårlig dyreforvaltning (bevare elefanter i rommet og grå neshorn rett ned i veien)
 • Alt samlet i en overlappende kategori: Resultatene av bevisstløs, uetisk eller rett og slett mangelfullt lederskap
 • Manglende økonomi i sin sanne betydning Husholdningsforvaltning, fra det greske 'οίκος-husholdning og νέμoμαι - leder'

Vi kunne velge oss et helt annet perspektiv: Kan disse resultatene være forårsaket av noe utenfor eller uavhengig av menneskelig atferd? Uansett hva årsaken er – hvem bryr seg?

Men la oss glemme de siste spørsmålene, la oss rett og slett kort vurdere de ytterste konsekvensene.

Konsekvens 1: vi trenger flere kloder

Vi forbruker nå  i gjennomsnitt halvannen jordklode per år (noen land mer, noen mindre).  Vi vil snart nok se at opprettholdelse av denne overbelastning gradvis eller plutselig, men garantert drastisk, vil endre vår enestående blå-grønne planet til en ‘dødthav-dødjord-dødluft' planet.

 

Vi kunne jo gjøre som Wall-E, se oss om etter en annen planet?

Konsekvens 2: Menneskelig helvete på jord

Botticelli malte dette kartet over Dantes helvetesnivåer rundt år 1490.  Rundt 525 år senere kan vi kjenne igjen flere av disse nivåene i altfor mange av våre samfunn.  Den sosiale dekonstruksjon som skjer i krigssoner, samt alle slags dehumaniserende samfunn, kan betraktes som deler av Dantes reise nedover i den mørke underverden.  Hvert nivå har sin egen innvirkning på menneskene som lever der. Arbeidsplasser,  organisatoriske eller andre virksomhetsssituasjoner er intet unntak i så måte.

Jeg er veldig klar over at dette ikke er noe nytt.  Alternerende perioder med krig og fred har trolig eksistert så lenge det har levd mennesker på denne planeten vår.  Vi hører jo også om tegn til bedring.

Tross dette, ønsker vi virkelig å bare godta helvete på jord ?  Jeg godtar det helt klart ikke !  Jeg ønsker ikke engang å konfrontere deg med et eneste djevelsk bilde fra daglige verdensnyheter.  Men nettopp i dag snakket jeg med en kjær venn som fryktet for familiens liv etter at de har opplevd 3 bombeeksplosjoner i løpet av de siste månedene i deres siviliserte historiske by.

Tiltak

Vi kan sikkert tenke oss flere ulike mulige løsninger for å motvirke jordutarming, sosial dekonstruksjon, umenneskeliggjøring og teknologisk avgudsdyrkelse.  Tiltakene må i utgangspunktet bøte på årsakene:

 

I tillegg til å bøte på disse bekymringene, vil de ovenstående tiltakene bidra til langt bedre livskvalitet samt forbedrede langsiktige organisasjonsresultater.

Andre alternativer vil være tilbøyelige til å fortsette dagens forbruksmønstre, demonisere folk på ulike måter, eller bevare teknologi som styringsprinsipp.  Vil disse på noen måte hindre de ytterste konsekvensene jeg nevnte tidligere ?  Vil disse alternativene frigjøre oss, vår planet og våre medboere fra utarming eller djevelske situasjoner ?

Det som trengs er kun ett skritt om gangen i den retningen du og jeg velger.

Det som trengs er BEVISST EFFEKTIVT LEDERSKAP !

Der jeg kommer fra, min valgte sti

Jeg er stolt av mine tidligere bidrag i team, som en energisk, resultatdrevet leder og konsulent, for mer kvalitet, sikkerhet og effektivitet i systemer. Jeg har opplevd glede, ærefrykt og takknemlighet i arbeidet med å støtte andre mennesker, bedrifter og organisasjoner, på lokale, internasjonale og verdensomspennende nivåer. Jeg elsker å bistå i utviklingen av målrettede, kreative, åpent tenkende fellesskap. Langsiktig strategisk tenkning er en annen av mine yrkeslidenskaper.

Men jeg har også VÆRT DER: overforbruker, en bevisstløs brikke i maskineriet, en effektiv teknolog og ingeniør. Hvis jeg skal være helt ærlig har jeg nok til tider betraket sosiale relasjoner som mindre viktige enn bedriftens strategiske mål eller de konkrete leveransene på jobb. I løpet av noen tiår bragte det meg tidvis til mørke, drømmeløse, smertefulle og meningsløse steder.

Min nåværende sti avdekkes gradvis etter som hvert nye steg tar meg i den retningen jeg tror på.  Jeg vil bidra med min erfaring og kompetanse til en meningsfull fremtid: støtte dagens og morgendagens ledere i å bli mer bevisste og effektive, for slik å sikre  egen velferd så vel som den til deres organisasjoner, lokalsamfunn og naturmiljøer. Samtidig vil jeg også sikre mitt selskap AQUILAs langsiktige bærekraftige resultater.

Ingen usynlig svane, unevnelig elefant eller uanmeldt neshorn godtas i min hage!

Hvor kommer du fra, og hvor går du hen?

Nå har du fått presentert mitt forsøk på å tegne et større bilde, åpne for et bredere perspektiv og legge frem noe å fundere på. Hva tenker du så ?

 • Har du noen forstyrrede "dyr" å forholde seg til?
 • Hvilken vei velger du?
 • Hvilket skritt har du vurdert å være ditt neste steg?
 • Hva slags gjenklang gir dette bildet deg?

Du er hjertelig velkommen til å dele dine tanker!

 

Lise Strand Bjarkli – Daglig leder – på vei, har du lyst til å slå følge ?

 PS: Jeg hjelper deg gjerne: Ta kontakt med meg hvis du trenger en støttespiller eller sparringpartner for å bli eller forbli en bevisst effektiv leder for fremtiden

PPS: Du kan hjelpe meg ved å like, anbefale, dele, kommentere eller melde deg på  varslingslisten nedenfor. For ditt personvern: Du kan kommentere som anonym gjest eller ved innlogging på Disqus (via Facebook, Twitter eller google). Gjestealternativet dukker opp når du åpner diskusjonsfeltet etterfulgt av navnefeltet.

Kilder

 • http://www.dagensperspektiv.no/synspunkt/tor-wallin-andreassen/slik-blir-den-4-industrielle-revolusjon
 • http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
 • http://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-are-the-top-global-risks-for-2016
 • How many earths do we need ?  http://www.bbc.com/news/magazine-33133712
 • http://wucker.com/the-gray-rhino/
 • Sandro Botticelli- Mappa dell’inferno
 • http://www.florenceinferno.com/the-map-of-hell/