Bibliotek for lederskap

Er du opptatt av godt lederskap og søker etter mer visdom, energipåfyll, erfaringslæring eller kunnskap ? Ønsker du også en lett tilgjengelig møteplass for utveksling av tanker og erfaringer ?

Med Aquilas nye Lederskapsakademi følger et eget nettbasert bibliotek, som jeg har som mål å fylle med godt og relevant innhold. Hva skal det være godt for, tenker du kanskje ?

 

'Ethvert bibliotek, offentlig eller privat, legemliggjør denne intellektuelle tørsten: å holde fysisk det som må fattes mentalt, samt å eie, om ikke visdom, så muligheten for visdom som finnes i bøker'

Alberto Manguel

Alberto Manguel med fler sier mer om emnet, det kan du lese om her: 'Why books are the best furniture'

 

I antikken stod biblioteket i Aleksandria som selve materialiseringen av menneskets kunnskap. Byens nye bibliotek, tegnet av anerkjente norske Snøhetta, har da også mål av seg å leve opp til sin forgjengers omdømme. Begge bibliotekene er også møteplasser som tilrettelegger rom slik at mennesker kan møtes og utveksle tanker og erfaringer.

En duracell-kanin trenger energipåfyll for å kunne sprette og hoppe slik kaniner skal.

En liten bjørn med liten forstand, også kjent under navnet Ole Brumm, sier ja takk begge deler, til både honning og melk.

En leder, om det nå er en selvleder eller organisasjonsleder, bør ha litt visdom. En aktiv leder trenger også energipåfyll for å kunne sprette og hoppe slik ledere skal. En leder med forstand kan også si ja takk begge deler, til både erfaringslæring og kunnskap.

Aquilas lederskapsakademi med sitt nettbaserte bibliotek inneholder nå første nettversjon av kurset Autentisk Ledelse, samt tilgang til smaksprøver, som vil etterfølges av lederevaluering, kulturkartlegging, og nettbaserte versjoner av allerede eksisterende tilbud etterhvert som disse blir tilpasset en digital læringsform. Utvalget blir selvsagt tilpasset brukernes ønsker og behov. Det tilrettelegges også med eget medlemsforum.

Med dette tilbudet ønsker Aquila å slukke din tørst etter mer visdom, tilføre deg mer energi, erfaringslæring eller kunnskap, og tilrettelegge for en god og relevant møteplass for utveksling av tanker og erfaringer (På i'kke-bibliotekarsk' kunne jeg sagt at Aquila ønsker å være din støttespiller og sparringspartner for mer bevisst, effektivt lederskap og mer langsiktige, bærekraftige organisasjonsresultater).

Ønsker du deg et mer internasjonalt utvalg ? Samme tilbud rettet mot et mer internasjonalt publikum er under utvikling, du vil da kunne velge mellom norsk eller engelsk bibliotek og/eller medlemsfora.

Velkommen inn !

Vennlig hilsen,

Lise Strand Bjarkli

Daglig leder og 'sjefsbibliotekar'

PS: Vi ønske å verne din person: Du kan kommentere som anonym gjest eller ved pålogging til disqus (via Facebook, twitter ellergoogle). Gjesteopsjonen kommer frem når du går inn på diskusjons- og så navnefeltet.