Bak masken

Bak lederskapsmasken - hvem er jeg - hvorfor skulle du bli ? 

Jeg har nylig gått inn en for 30-dagers bloggutfordring og er kommet til dag 2. La meg derfor skyve til side masken til en lederskapskonsulent for et øyeblikk, før jeg fortsetter med flere innlegg. Forhåpentlig vil noen av dere bli igjen i etterkant.

 

Hvis du våger å være litt synlig, så vil kanskje noen forlate deg. Men de som blir igjen, er verdt alle som gikk. Karsten Isachsen

Hvorfor en bloggutfordring ?

Hovedmotivet er å bli mer synlig, å nå flere mennesker, å GI DEG noe du kanskje finner nyttig, å bygge nye relasjoner, og å utvide mitt sosiale nettverk. Noen av dere kan kanskje bli samarbeidspartnere, leverandører, mulige fremtidige kunder, og jeg ønsker og håper at noen av dere knytter videre bånd med hverandre. Virksomheter ville ikke overlevd uten at menneskene rekker ut en hånd, ikke min heller.

Utenfor min komfortsone ? Ja så absolutt, selv om jeg trives med å bli kjent med nye mennesker føles det utrygt å åpne for at andre skal se mer av hvem du egentlig er.

Det gjelder oss alle !

Verden gjennomgår betydelige endringer: klimaendringer, en flom av flyktninger og migranter, smertelig brutale arbeidsmarkeder, bransjer og organisasjoner av alle slag strever med restrukturering og overlevelse. Dette igjen fører til økende helseproblemer for mange. Noen årsaker kan finnes i ikke-bærekraftige forbruksmønstre, enkelte nasjonale styringsregimer, suboptimalt samarbeid, eller organisasjoner som har mistet retningssansen og sliter med videre veivalg.

Ikke ditt problem eller ditt ansvar? Jeg mener det er det. Jeg mener det er ansvaret til verdensomspennende organisasjoner som FN og WEF, regjeringer og andre offentlige instanser, frivillige, ideelle samt private selskap av alle størrelser. Det er alles problem, alles ansvar. Et sted på veien er dårlige veivalg eller kortsiktige beslutninger tatt. Nå bør vi vite bedre og det er behov for samarbeide for å finne en bedre vei fremover som ikke truer vårt livsgrunnlag.

Jeg har ant noe i emning siden før 2000, og opplevd og ikke minst tålt alt for mange negative opplevelser i mitt tidligere arbeide over mange år, selskap og bransjer.  Vi har alle våre mentale forsvarsmekanismer og mestringsstrategier som styrer våre oppfatninger og handlinger, vi kunne forbli ‘comfortably numb’ - som Pink Floyd synger om.  

Eller vi kan handle ansvarlig – verdensorganisasjoner og verdensleder har allerede kalt oss til handling: alle mann på dekk !  For å sikre nok fart og momentum trenger vi å samle krefter og sikre at vi har de beste ledere på alle nivåer og områder !

Jeg har aldeles ikke svarene men ser mitt bidrag som et av fler til å støtte ledere til å utvikle seg til mer bevissthet og effektivitet for å sikre mer langsiktig bærekraft i fremtiden for sine organisasjoner, det være seg offentlige, ideelle eller privat næringsliv.      

Hvorfor nå?

Det finnes mange sanger om  ‘Hvem er jeg, jeg velger å sitere Karsten Isachsen som gikk bort for to uker siden. Han snakker ikke om deg men mer om hvordan du kan håndtere andres reaksjon når du gjør deg synlig for dem.

En dyktig, modig, høyst ukonvesjonell og meget suksessrik forretningsbekjent oppfordret nylig fler av oss til å tydeliggjøre vårt HVORFOR og handle deretter. Jeg er helt enig med henne, det er tid for handling nå: Jeg følger opp din oppfordring Becky !

Så – hvem er jeg – bak masken?

Norsk, født i Oslo, døpt i Den Norske Kirke, vokste jeg opp i Belgia, i en blanding av flamsk landsbygd, metropolen Brussel, et internasjonalt ‘expatriate øvre middelklassemiljø’, og fransktalende katolsk nonneskolesamfunn. Ved siden av fulgte familien vår min far på hans årlige forretningsreiser til Tyrkia med dertilhørende lange vennskap.  Tretten år med ikke-teknisk pikeskole ble så fulgt av sivilingeniørstudier på NTH, i det for meg avsidesliggende men trivelige Trondheim. Studentlivet var godt og fylt med politisk aktivitet, bridgespilling, og tale- og musikkteknologi. Karrieren tok meg til Tyrkia, Tyskland, USA og Belgia før vi endte i Norge. I 21 år arbeidet jeg i store IT-selskap med levering av omfattende forretningsstøttende IT-systemer til verdensomspennende foretak i ulike bransjer, de fleste med et internasjonalt perspektiv. Mine forskjellige roller som konsulent og leder inkluderte hele systemlivssyklusen, og den røde tråden handlet om kvalitet og utvikling – av systemer, organisasjoner og menneskene som skulle håndtere disse systemene og våre kunder.

Spennende – interessant – mange gode resultater – livet var godt.

Vendepunktet

Vendepunktet kom på meg som et jordskjelv, med sine forvarsler og etterskjelv. Rundt meg så jeg enkeltes tilsynelatende vellykkede fasader briste og falle sammen. Arbeidsmarkedet endret seg sakte men drastisk. Maktspill, intriger og heller usunne forsvarsmekanismer påvirket organisasjoner, andre mennesker og meg selv.

Avmakten handlet om ‘frustrasjon, å ikke bli hørt, å bli tvunget inn i en liten boks, å bli begrenset av andres frykt, kvelende kjedsomhet og meningsløshet’. Da jeg traff bunnen falt min verden fullstendig sammen, ikke en drøm igjen og håpet var ekstremt vanskelig å finne, alt ble svart. Livet var svart og blodig helvete.

Hva gjør du når lyset slukkes ? Fortsetter som før eller foretar noen endringer ? Tar ansvar eller overlater det til andre? Hvordan bygger du opp igjen et liv i ruiner ? Hvor vender du deg ?

Min erfaring er at det tar tillit, tid, tålmodighet, utholdenhet, relevant kunnskap og – viktigst av alt – minst en god støttespiller. Livet er tregt.  

Fremover

Veien jeg bestemte meg for er den som handler om et meningsfylt, lykkelig liv, hvor jeg kan bruke min brede erfaring og kompetanse for å bidra til å løfte andre og etterlate en god arv. Jeg ser min rolle som en tjenende leder, sparringspartner eller støttespiller. Jeg tror på fremtiden, at vi sammen er mer enn summen av hver enkelt av oss, og at vi sammen kan skape noe godt. Livet har retning.  

Og så ?

De siste årene er brukt til å:

-      Avklare verdier og formål, med en mer ydmyk og takknemlig holdning ovenfor vår planet og dets beboere

-      Grave i psykologien -  i vår indre menneskelighets mekanismer, startende med meg selv, med det mål for øyet å forstå meg selv og andre så godt som mulig. Hva driver våre handlinger og holdninger? Hvordan kan vi få kontroll over de nedsenkede delene av isfjellene vi er? Hvordan kan vi nå våre mål i en mer behagelig måte for alle? 

-      Skanne gjennom anerkjent vitenskapelig forskning og andre erfaringer for å bygge opp den mest kraftige verktøykassen for lederskap   

-      Lete etter måter å hjelpe andre til å bli mer bevisste og effektive i deres handlinger og samarbeide

-      Starte å bygge nye relasjoner med reflekterte, vennlige, energigivende mennesker

I samarbeid med fler tilbyr jeg nå et lederutviklingsprogram, utvikler dets nettbaserte versjon, deltar i og leder styrearbeide, er mentor for oppstartsbedrifter, deltar i utviklingen av helserelaterte vitensentre. Jeg har også gjenopptatt politisk arbeid og verv. Og lekt meg med noen IT-systemer ! På lengre sikt skal dette arbeidet være bærekraftig og  lønnsomt for mitt eget liv og forretning. I bunn og grunn bruker jeg min egen medisin på meg selv, mitt selskap og til å støtte mennesker som er villige til å tenke større for seg selv og for sine organisasjoner. Livet er godt og fullt av håp.

Hva med deg, hvor vil du hen ? Hva trenger du å få ut av livet ditt ? Hva kunne vi fått til sammen ?

Blir du igjen for mer eller går du videre ? Ta kontakt på nedenstående sosiale medier eller send meg en epost om du ønsker å holde kontakten.


Vennlig hilsen,

Lise Strand Bjarkli

Daglig leder – i livet

PS: Vi ønske å verne din person: Du kan kommentere som anonym gjest eller ved pålogging til disqus (via Facebook, twitter ellergoogle). Gjesteopsjonen kommer frem når du går inn på diskusjons- og så navnefeltet.